Rekrutacja
    Czy wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny z Twoimi byłymi pracodawcami celem potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych w formularzu oraz CV?
    Jaki rodzaj umowy Cię interesuje?

    Czy jesteś zatrudniony/zatrudniona w innym miejscu na umowie zlecenie bądź umowie o pracę i Twoje wynagrodzenie jest niższe, równe, bądź wyższe niż najniższa krajowa? (Dotyczy osób fizycznych)


    Prosimy o zamieszczenie CV (limit rozmiaru jednego załącznika: 5 MB)