Cennik

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
terapia bezpłatna
LOGOPEDIA
Diagnoza logopedyczna
190 zł
Terapia logopedyczna
120 zł
NEUROLOGOPEDIA
Diagnoza neurologopedyczna
240 zł
Terapia neurologopedyczna
140 zł
Terapia neurologopedyczna osób dorosłych
140 zł
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Diagnoza integracji sensorycznej (dwa spotkania po 1,5 godziny każde plus opinia)
350 zł
Terapia integracji sensorycznej
130 zł
FIZJOTERAPIA
Diagnoza fizjoterapeutyczna
250 zł
Terapia fizjoterapeutyczna
140 zł
KONSULTACJE PEDAGOGICZNE
Konsultacja/terapia ręki
120 zł
Wydanie opinii
60 zł
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Konsultacja psychologiczna/terapia dziecka
140 zł
Konsultacja psychologiczna/terapia osoby dorosłej
140 zł
Wydanie opinii
60 zł
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)
Konsultacja wstępna z psychologiem
130 zł
Dwa treningi w miesiącu
190 zł