Artykuł

Rozwój mowy dziecka – niepokojące symptomy

,,On ma jeszcze czas”

,,Jego ojciec zaczął mówić w wieku 3 lat”

,, Jeszcze się rozgada…”  

Brzmi znajomo?

Kiedy dziecko nie osiąga spodziewanych umiejętności komunikacyjnych w określonym czasie, należy zastanowić się, co się dzieje w ciele dziecka.

Za opóźnionym rozwojem mowy, za brakiem zdolności do poprawnego komunikowania się stoi „jakaś” przyczyna. Jest wiele aspektów, które musimy wziąć pod uwagę w rozwoju mowy dziecka. Mogą to być zakłócenia m.in. związane z niewygaszonymi odruchami, zaburzeniami sensorycznymi, deficytami uwagi, zaburzeniami słuchu lub wzroku, nieprawidłową dystrybucją napięcia mięśniowego.

Tylko podejście holistyczne do dziecka i współpraca interdyscyplinarna gwarantuje sukces. Im szybciej zaczniemy działać, tym lepsze efekty uzyskamy w pracy terapeutycznej.

Co powinno nas zaniepokoić?

Powyższe przykłady nieprawidłowości rozwojowych to tylko wierzchołek góry lodowej. Czasami są to symptomy większego zaburzenia.

Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy jest procesem złożonym, często wielospecjalistycznym, uzupełnianym badaniami i konsultacjami ze specjalistami: laryngologiem, neurologiem, psychologiem, terapeutą SI, fizjoterapeutą i logopedą.

Przy odpowiedniej stymulacji możemy dokonać niezwykłych zmian. Dzieci nie wyrastają ze swoich trudności. Nie bójmy się korzystać z pomocy specjalistów, wiek dziecka odgrywa tu decydującą rolę.

Autor: Joanna Jurek


Literatura źródłowa:

  1. Cieszyńska J., Metody wywoływania głosek, Wydawnictwo Metody Krakowskiej, Kraków 2012,
  2. Gałkowski T., Jastrzębowska G., Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Logopeda