Artykuł

Mutyzm wybiórczy, czyli dlaczego dziecko milczy?

MUTYZM WYBIÓRCZY – DEFINICJA

Mutyzm wybiórczy jest specyficznym rodzajem fobii, który wynika z zaburzeń lękowych, a dokładnie lęku przed mówieniem. Rozwija się najczęściej między 3. a 5. rokiem życia. Polega na wybiórczym mówieniu, co oznacza, że W pewnych sytuacjach dziecko mówi, a w innych milczy.

Z mutyzmem wybiórczym mamy do czynienia gdy dziecko:

Niektóre dzieci przejawiają również tendencję do perfekcjonizmu, a więc obawę przed byciem nieidealnym oraz niedoskonałym wykonywaniem czynności. Mogą wykazywać także niechęć wobec nowości co wzmaga odczucie lęku.

mutyzm

MUTYZM WYBIÓRCZY – JAK ROZPOZNAĆ?

Aby stwierdzić mutyzm wybiórczy, objawy muszą utrzymywać się minimum miesiąc (nie uwzględniając pierwszego miesiąca funkcjonowania dziecka w nowym przedszkolu lub szkole), A TAKŻE muszą wpływać na osiągnięcia szkolne i komunikację społeczną. Milczenie nie może wynikać z opóźnienia mowy lub wady wymowy. Zaburzenie dotyczy sytuacji w których oczekuje się, że dziecko będzie mówić, a mimo to milczy natomiast w innych sytuacjach komunikuje się swobodnie.

W przypadku mutyzmu, unikanie osób, miejsc lub sytuacji, w których trzeba się komunikować, utrwala w dziecku lęk przed mówieniem.

Nie należy jednak na siłę zmuszać dziecka do mówienia, tym bardziej pod groźbą kar. Takie działania mogą jedynie przyczynić się do pogłębienia i utrwalenia lęku, a nie do jego obniżenia.

Jedną z metod mogącą pomóc dziecku w doświadczanych trudnościach jest metoda małych kroków. Opiera się na stopniowym pojawianiu się nowych osób w bezpiecznym i komfortowym dla dziecka miejscu lub odwrotnie na pojawianiu się dziecka w nowych miejscach w otoczeniu tych osób, wśród których dziecko czuje się dobrze i którzy małymi krokami będą wspólnie z dzieckiem angażować się w mówienie i zachęcać je do tego, a swoją postawą pokazywać, że nie ma się czego bać. Dziecko, które ze strony otoczenia otrzymuje poczucie akceptacji i zrozumienia, dużo łatwiej będzie radzić sobie ze swoimi trudnościami, aniżeli doświadczając presji.

JAK PRZEBIEGA PROCES LECZENIA?

By proces leczenia mutyzmu przebiegał prawidłowo i był skuteczny niezmiernie ważna jest praca z psychologiem dziecięcym, który zapewnia wielowymiarową, efektywną, specjalistyczną i otoczoną wsparciem pomoc. Podczas zajęć, specjalista pomaga dziecku przełamywać swoje wewnętrzne bariery, budować i wzmacniać poczucie własnej wartości, rozumieć swoje emocje oraz radzić sobie z lękiem i co najważniejsze efektywnie go obniżać. Psycholog prócz pracy z dzieckiem, współpracuje z rodzicami, przekazując wiedzę niezbędną do pomocy swoim pociechom czyniąc ich “terapeutą swoich dzieci”. Jednym z czynników leczących, który sprzyja drodze do poprawy w funkcjonowaniu dziecka i niwelowaniu zaburzenia jest praca w gabinecie. Drugim, niezwykle istotnym, wręcz nieocenionym, jest to co się dzieje poza nim, w środowisku naturalnym małego człowieka, poprzez korektywne oddziaływanie i wsparcie ze strony rodziców, najbliższych oraz nauczycieli w przedszkolu lub szkole.

Wczesna diagnoza mutyzmu wybiórczego i efektywna interwencja umożliwia stopniowe zażegnanie trudności doświadczanych przez dziecko.

Nieleczony mutyzm prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji. Przyczynia się do bardzo ograniczonej lub wręcz braku komunikacji z rówieśnikami. Utrudnia lub uniemożliwia przez to proces socjalizacji z grupą rówieśniczą, tworzenia relacji z innymi i zawierania znajomości. Dziecko, które od najmłodszych lat doświadcza trudności w integrowaniu się z grupą, zagrożone jest wykluczeniem społecznym. Ograniczenia natury werbalnej uniemożliwiają komunikację z nauczycielami i zadawanie pytań podczas lekcji co w konsekwencji hamuje i utrudnia proces edukacji. Sieć objawów mutyzmu wybiórczego wpływa niekorzystnie na jakość życia i funkcjonowanie w społeczeństwie, a co za tym idzie znacząco zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się u dziecka depresji, fobii społecznej bądź szkolnej. Stąd też, niezmiernie ważna jest pomoc psychologa i współpraca rodziców w procesie leczenia.

Autor: mgr Joanna Skaruch, psycholog


Literatura źródłowa:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Psycholog dziecięcy