Artykuł

Kiedy warto skorzystać z integracji sensorycznej?

DEFINICJA IntegracjI sensorycznEJ

Integracja sensoryczna to proces zachodzący w naszym układzie nerwowym we współpracy z mózgiem. Polega na organizowaniu, interpretowaniu i przetwarzaniu wszystkich bodźców zmysłowych dostarczanych do organizmu. Efekty tego procesu wykorzystywane są do powstawania odpowiednich, adekwatnych i celowych działań zakończonych sukcesem. Bardzo prostym przykładem tego zjawiska jest sytuacja sięgania przez dziecko po zabawkę. W pierwszej chwili mały człowiek dostrzega zabawkę wraz z jej kolorem. Rodzic naciskając lub potrząsając zabawką powoduje, że wydaje ona dźwięk, który słyszalny jest przez dziecko. Zainteresowanie otrzymanymi bodźcami sprawia, że dziecko chce sięgnąć po zabawkę, a więc wyciąga w jej stronę rączki lub zbliża się do niej, gdy przedmiot znajduje się za daleko. Trzymając zabawkę, dziecko może poczuć jej strukturę, a co za tym idzie doświadczyć kolejnych bodźców, aż w końcu pobawić. Te wszystkie wrażenia zmysłowe, składają się na złożony proces integracji sensorycznej dzięki, któremu dziecko jest zdolne do zabawy. Wzrok oraz słuch uaktywniły ruch ciała, a następnie równowagę i chwyt. Integrując się razem, umożliwiły bawienie się.

integracji sensorycznej

jak rozpoznać problem INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Integracja sensoryczna jest naturalnym etapem rozwoju każdego człowieka. Są jednak sytuacje, gdy proces ten nie przebiega prawidłowo. Jak więc rozpoznać, że integracja sensoryczna dziecka jest zaburzona i warto skorzystać z pomocy?

Postawa dziecka wobec tych wszystkich bodźców jest unikająca. Nadwrażliwość zmysłowa bardzo często wiąże się deficytami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową. Myśli dziecka skoncentrowane są na dyskomforcie, który odczuwa, w związku z czym trudno mu się skupić, drapie się i jest niespokojne.

Wspomniane objawy wynikają między innymi z lęku przed upadkiem w związku z czym dziecko schodząc ze schodów robi to ostrożnie i często kurczowo trzyma się poręczy. Nie lubi odrywać stóp od ziemi i boi się, kiedy czuje, że podłoże, na którym stoi nie jest stabilne.

integracji sensorycznej

Jak wygląda terapia SI i dlaczego jest tak ważna?

Terapia SI to łączenie przyjemnego z pożytecznym! Poprzez zabawę (specjalne ćwiczenia opracowane i stworzone z myślą o rozwoju integracji sensorycznej) dziecko uczy się i rozwija. Kontrolowana ilość i rodzaj bodźców sensorycznych podczas zajęć, pozwala pomóc dziecku w integracji wrażeń, poprzez dokonaną analizę wymagań sytuacji i udzielenie prawidłowej odpowiedzi motorycznej.

Dlaczego więc terapia SI jest tak istotna? Zaburzenia integracji sensorycznej znacząco wpływają na zachowanie oraz emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Przyczyniają się do deficytów w obrębie koncentracji uwagi oraz rozwoju mowy i języka, co w późniejszym czasie rzutuje na możliwości efektywnego uczenia się, pisania, czytania i umiejętności szkolnych. Zaburzenia integracji sensorycznej oddziałują także na rozwój poczucia tożsamości i samoakceptacji, która jeśli nie jest wypracowana, może powodować zaburzenia sfery psychicznej dziecka.

Autor: Joanna Skaruch


Literatura źródłowa:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Integracja sensoryczna